logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Čo o nás napísali – Digitalizácia, príklad dobrej praxe
  ... Na druhej strane, príkladom dobrej praxe je projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva, ...
  Viac »
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • TMG koordinátor v medzinárodnom projekte
  TMG Group, s.r.o. je lídrom a koordinátorom medzinárodného projektu "CULTOPS" v najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ HORIZON 2020.
  Viac »
 • TMG GROUP je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  TMG Group, s.r.o. je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná ...
  Viac »
Digitalizácia knižničných zbierok

 

Máme bohaté skúsenosti s digitalizáciou všetkých foriem textových objektov pochádzajúcich z fondov knižníc, archívov, súkromných zbierok a spolkov. Procesu digitalizácie sa venujeme z pohľadu technológie, realizácie, spracovania a organizácie. Samotné služby digitalizácie poskytujeme klientom externe vo vlastných digitalizačných centrách alebo formou verejno-súkromného partnerstva (Private/Public Partnership), kedy využívame interné priestory klienta, ktoré vybavíme špičkovou technológiou skenovania a vlastnými expertami.  Postprocessing, OCR umožňujúce fulltextové vyhľadávanie, ako aj popis metadát realizujeme vo vlastných postprocessingových štúdiách.  

Digitizácia a reštaurovanie archívnych dokumentov a kníh v archívoch a knižniciach:

 

 

Digitalizačné centrá TMG:

 • Dlhoročné skúsenosti s digitalizáciou, konverziou, spracovaním a prezentáciou objektov kultúrneho a historického dedičstva
 • Špičkové technológie umožňujúce automatické skenovanie kníh, skenovanie krehkých a vzácnych dokumentov, manustriptov, listín, novín a časopisov, hromadné skenovanie jednotkových dokumentov
 • Vyškolení experti na postprocessing, OCR a popis metadata
 • Pripravenosť na moduláciu systému akéhokoľvek digitalizačného projektu s akýmkoľvek počtom a druhom objektov určených na digitalizáciu – projektový manažment, časový plán, konfigurácia priestorov v rámci PPP projektov,  ….

Ukážka postupu digitalizácie vzácnych historických kníh a listín v historickej knižnici Spolku svätého Vojtecha v Trnave

 

Knižnica v Spolku svätého Vojtecha zachovaná z 19. storočia obsahuje viac ako 60 000 unikátnych historických dokumentov.

DIGITALIZÁCIA TEXTOVÝCH OBJEKTOV
Noviny VLASŤ A SVET z rokov 1896 - 1897

Vďaka digitalizačnému procesu si môžete aj dnes prečítať v digitálnej podobe noviny VLASŤ A SVET z rokov 1896 -1897.
• Udalosti na slovenskom vidieku pred viac ako 100 rokmi
• Prehľad trhových cien potravín
• Marketingové nástroje používané už v roku 1897

      Nespracovaný sken        Sken po úprave(bez OCR)

 

Marketingové nástroje v roku 1896-97

Začiatkom 19. storočia nastala počas industriálnej revolúcie v Anglicku obrovská expanzia výroby tovarov, ktorá sa postupne rozšírila aj do iných krajín.  U  remeselníkov, ktorí sa začali špecializovať na rôzne nové druhy remesiel, sa hromadili veľké množstvá tovarov, ktoré trh nepoznal alebo ich nedokázal v takom množstve spotrebovať.  Príležitosti sa preto chytili šikovní obchodníci, ktorí v snahe predať svoj tovar začali využívať dovtedy neznáme obchodné zvyklosti, akými boli pozvánky na jarmoky, upozornenia na zľavy tovaru, prehľad cien obilnín, ktoré uverejňovali v novinách. Dnes takémuto ovplyvňovaniu trhu a dopytu hovoríme „marketing“. Pozrite si „inzercie“ obchodníkov v novinách VLASŤ A SVET z roku 1896 a 1897.

 

 

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok