logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Čo o nás napísali – Digitalizácia, príklad dobrej praxe
  ... Na druhej strane, príkladom dobrej praxe je projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva, ...
  Viac »
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • TMG koordinátor v medzinárodnom projekte
  TMG Group, s.r.o. je lídrom a koordinátorom medzinárodného projektu "CULTOPS" v najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ HORIZON 2020.
  Viac »
 • TMG GROUP je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  TMG Group, s.r.o. je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná ...
  Viac »
Digitalizácia in house (u nás)

 IN HOUSE DIGI OUTSOURCING package

Obsah balíka

·     Komplexné outsourcinové služby v digitalizačných centrách TMGdigitality v réžii TMGdigitality – od prípravy, označovania a evidencie objektov, cez skenovanie, posprocess, popis metadát, až po uloženie a archiváciu objektov

·     Zabezpečenie odborného balenia a prepravy objektov od klienta a späť ku klientov do/z digitalizačného centra TMGdigitality

·     Služby nastavené na mieru podľa požiadaviek klienta (kvalita výstupov podľa účelu použitia zdigitalizovaných dát, výber vhodnej technológie podľa typu skenovaných objektov, nastavenie workflow atď.) 

 

Výhoda balíka:

·      Rýchle spustenie digitalizačného procesu

·      Využitie know-how odborných digitalizačných tímov TMGdigitality s medzinárodnými skúsenosťami

·      Operatívne nasadenie špičkovej digitalizačnej technológie bez nutnosti dodatočných investíciií.  Bez nutnosti mať k dispozícii vhodné priestory na digitalizáciu a spracovanie dát

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok