logo1 butterfly
English  Deutsch  Rusky 
home onas partneri referencie akutality kontakt
sluzby
aktuality
 • Čo o nás napísali – Digitalizácia, príklad dobrej praxe
  ... Na druhej strane, príkladom dobrej praxe je projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva, ...
  Viac »
 • Výhodné digitalizačné balíky práve teraz !!!
  Zdigitalizujeme Vám Vaše zbierky v mieste ich uloženia, v digitalizačných centrách TMGDigitality alebo Vám dodáme digitalizačné technológie a zaškolíme personál.
  Viac »
 • Založili sme platformu FORENSIC DIGITAL INTELLIGENCE
  ktorá je venovaná spolupráci expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania.
  Viac »
 • 3D modelovanie známej internetovej postavičky Pištu Lakatoša
  Do traileru pre prvý slovenský celovečerný animovaný film sme vymodelovali známu internetovú postavičku Pištu Lakatoša.
  Viac »
 • TMG koordinátor v medzinárodnom projekte
  TMG Group, s.r.o. je lídrom a koordinátorom medzinárodného projektu "CULTOPS" v najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ HORIZON 2020.
  Viac »
 • TMG GROUP je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva
  TMG Group, s.r.o. je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná ...
  Viac »
Aktuality
TMG GROUP je líder medzinárodného konzorcia na digitalizáciu kultúrneho dedičstva

Zloženie konzorcia:

STUDIO 727, s.r.o,, Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.23435/B,

VERI2, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO: 35 806 231,spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.23506/B,

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31 402 445, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.9581/B,

Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771881, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č.45747/B,

ZFB Zentrum Fűr Bucherhaltung GmbH, Mommsenstrasse 7, 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Spolkového úradu pre justíciu v Bonne, SRN, Registrové číslo: HRB 13657,

SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35 995 678, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka Č. 37618/B

TENDER MEDIA GROUP, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B.

Podrobnejšie informácie o Operačnom programe:

https://www.opis.gov.sk/

Štúdia uskutočniteľnosti Operačného programu:

https://www.opis.gov.sk/data/files/analyza_su_po2_opis.pdf

Správa Reflekčnej skupiny Európskej komisie:

Správa Reflekčnej skupiny zriadenej Európskou komisiou, ktorá vyzýva členské krajiny EÚ, aby urýchlili procesy sprísupňovania zbierok kultúrnych inštitúcií za účelom uľahčenia prístupu k europskemu kultúrnemu dedičstvu a ktorá zároveň vyjadruje podporu verejno-súkromným partnerstvám zameraným na digitalizáciu s cieľom zabezpečenia efektívnej a rýchlej digitalizácie.
 
Medzinárodné konzorcium realizuje v rámci OPIS 2 nasledovné služby pre Pamäťové a fondové inštitúcie:
 • Digitalizácia textových objektov – hromadný sken voľných listov cez automatizovaný podávač formátu A4, A3; individuálny sken voľných listov formátu A4, A3, A2, A1 – A0; sken 35 mm mikrofilmov; sken viazaných dokumentov a kníh formátu A4, A3, A2, A1-A0; sken novín, časopisov a zborníkov formátu A4, A3; postprocessing skenov do prezentačných komprimovaných formátov, automatizovaný a manuálny orez a retuš, OCR
 • Digitalizácia 2D objektov – digitálna fotografia objektov menších ako 10 x 10 cm, štandardná fotografia, štandardná  fotografia objektov väčších ako 2 m; priestorové snímanie reliéfu; postprocessing
 • Digitalizácia 3D malých objektov – digitálna fotografia objektov menších ako 10 x 10 cm, objektov do 60 cm, objektov do 2 m a nad 2 m; veľkoformátová digitalizácia, objektová panoráma; 3D skenovanie objektov, postprocessing
 • Digitalizácia 3D veľkých objektov – digitálna fotografia nehnuteľných objektov a architektúry; standardná fotografia exteriéru, elevačná fotografia, panoramatická fotografia, kompozitná fotografia kategórie multi-gigapixel, spojitá panoramatická fotografia, videopanoráma; 3D skenovanie interiérov a exteriérov; postprocessing
 • Digitalizácia filmových objektov – laboratórna obnova a prezervácia filmového objektu; digitalizácia obrazového nosiča, snímanie Telecine v rozlíšení SD a HD, skenovanie v rozlíšení 2k, 4k, konverzia zvukového nosiča, posprocessing; digitálne reštaurovanie obrazu v rozlíšení SD a HD; digitálne reštaurovanie obrazu v rozlíšení 2ka 4d, digitálne reštaurovanie zvuku, konverzia objektu do textovej podoby
 • Digitalizácia video objektov – digitalizácia analógového video nosiča VHS, Hi8, BTC-SP, U-matic, C1 palec do digitálneho formátu, konverzia do textovej podoby; digitálne reštaurovanie obrazu a zvuku
 • Digitalizácia audio objektov – digitalizácia audio nosičov – úzky pás, gramofónová platňa, audio kazeta, atď. do digitálneho formátu, konverzia do textovej podoby, reštaurovanie defektov a poškodení
 • Digitalizácia objektov televízneho vysielania – digitalizácia SD a HD vysielania, rozhlasového a teletextového vysielania, konverzia objektťov popisujúcich informácie o TV a rozhlasovom vysielaní, konverzia do textovej podoby
 • Reštaurovanie a konzervácia – odstraňovanie plesní, rozdeľovanie papiera a stabilizácia papiera, spracovanie a spevňovanie máp, služby masovej deacidifikácie kníh a dokumentov, kontrola kvality pH na povrchu a vo vnútri papiera, meranie rovnomernosti rozloženia MgCO3, alkalickej rezervy, meranie pevnosti papiera v ohybe
 • Informačný systém na prezentáciu digitalizovaných objektov – fulltextový databázový systém na prezentáciu konvertovaných objektov, maitanance systému, upgrade, hotline, klientské licencie aplikácie pre prístup do fulltextového systému, implementácia a customizácia, školenia
 • Servisné a podporné činnosti digitalizačných projektov – školenia, poradenstvo, technická podpora a administratívne práce, uloženie dát v archívnom stredisku, vysporiadenie autorských práv,.....

 

vlastne projekty
 • Unikátna digitalizácia dokumentov z roku 1341
  Digitalizovali sme najstarší misál bratislavskej kapituly z roku 1341. Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu. V dejinác Misál patrí medzi najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.
  Viac »
 • Ako odfotiť slona na tanieri?
  Z histórie firmy. Naše prvé pokusy s priestorovou fotografiou predmetov, dnes známou pod názvom 360° a 3D fotografia. Manuálne zariadenie pozostávalo z otočnej platne "taniera"...
  Viac »
projekty spodok